header4

GBI Gemeenschappelijk Backoffice Inkomen

Math Muijres is door bureau KokxDeVoogd betrokken bij een vervolgonderzoek naar het inrichten van een gemeenschappelijk back office voor de inkomensvoorzieningen op basis van de WWB. Dit gaat – in terminologie volgens het INK-managementmodel – over zowel inrichten als verrichten. 13 koploper gemeenten uit de G4 en G32 willen na gaan of door middel van 1*Inrichten en het in een centraal back office uitvoeren van niet lokaal gebonden activiteiten aanmerkelijke besparing op uitvoeringskosten mogelijk is. SVB en UWV en King zijn als kennispartners betrokken bij dit onderzoek. KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.