Screen Shot 2017-08-11 at 12.04.47

Logging, niet dat, maar wat en hoe

LOGGING_Tumb

Anders dan alleen te blijven hangen bij de constatering dat logging noodzakelijk is, wordt het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan met logging. Door het “Wat” en “Hoe” van logging op te schrijven probeert de schrijver (Jean Coenen) het actieve gebruik van logging door organisaties te stimuleren. Het artikel laat zien dat de LogCycle de stadia beschrijft waarin loggegevens zich kunnen bevinden. Het Log Management proces geeft duidelijk weer welke activiteiten noodzakelijk zijn om logging effectief in te richten en te gebruiken.

Het artikel “LOGGING, Niet Dat, maar Wat en Hoe” is gepubliceerd in het¬†InformatieBeveiliging MAGAZINE. U kunt het artikel downloaden door te klikken op de afbeelding van artikel.