header3

Digitalisering sociaal domein inkomen Enschede.

In 2016 heeft Saganto met een integrale aanpak het domein inkomen in Enschede volgens LEAN-principes geheel herontworpen. Daarmee voldoet het domein in een klap aan digitaal 2017 en zaakgericht werken.

Burgers uit de gemeente Enschede kunnen sinds kort digitaal alle producten binnen het sociaal domein digitaal aanvragen, inzien of wijzigen. Zowel de bijstandsaanvraag, de IOAW, de bijzondere bijstand, mutaties, inkomstenverklaringen, maandspecificaties als de jaaropgave, het hele spectrum is voorzien.

Tijdens het proces krijgt de burger een helder beeld van de verwachtingen en verplichtingen binnen de Participatiewet. Ondersteuning wordt zowel digitaal, telefonisch als persoonlijk geboden. De burger wordt automatisch op de hoogte wordt gehouden van de actuele voortgang, en kan digitaal verzocht worden om aanvullende informatie aan te leveren. Zodra er een beslissing is genomen wordt dit per mail kenbaar gemaakt. Gelijktijdig worden de brieven en beschikkingen digitaal gepubliceerd.

De procesinformatie in de e-Suite (klant) en de Suite voor het Sociaal Domein (GWS) (medewerker) worden door het koppelvlak automatisch gesynchroniseerd, waardoor de medewerker in hetzelfde systeem blijft werken. Door middel van statusovergangen in de backoffice wordt de klant automatisch voorzien van specifieke annotatiemails, zoals het verzoek om informatie na te leveren. Opgestelde documenten worden automatisch gearchiveerd als het proces beëindigd wordt.

Dat is zaakgericht werken, zónder meerwerk.